Jak rychle začít

From Simulace.info
Jump to: navigation, search

Vítejte na webu Simulace.info. Tento web shromažďuje veškeré zdroje k předmětům 4IT495 a 4IT496. Měl by být Vaším pomocníkem při absolvování těchto předmětů a zároveň se a na jeho tvorbě se budete v jejich rámci i podílet. Přes tento web se budou odevzdávat veškeré semestrální práce pro tento předmět.

Je to jednoduché, stačí si projít následujících 6 bodů.

Vytvořte si uživatelský účet

Na rozdíl od Wikipedie neumožňujeme anonymní editace. Hlavním důvodem je především ochrana proti spamu, ale také identifikace uživatele při odevzdávání semestrálních prací. Registrace je velmi jednoduchá, stačí kliknout vpravo nahoře na Přihlášení/vytvoření účtu.

Můžete zde cokoliv upravit

Tento web používá stejnou technologii a filozofii jako Wikipedia. Proto platí, že tu můžete informace nejen čerpat, ale také je sem můžete přidávat. Můžete zde prakticky cokoliv upravit, přestože jste to sami nepsali, můžete opravit překlep v textu, který napsal někdo jiný, můžete i stánky přidávat, pokud máte dobrý nápad, jak tento web vylepšit. Myslíte, že umíte něco vysvětlit jasněji? Prostě to udělejte. I když se Vám něco nepovede, všechny minulé verze jsou archivovány a vždy se k nim dá vrátit. Vaše iniciativa bude ceněna (zvláště pokud budete při závěrečném hodnocení "na hraně", může Vám vysoký přínos na tomto poli pomoci k lepšímu). Nezapomeňte, že spolutvoříte web, který bude pomáhat Vašim následovníkům a konec konců z něj mohou čerpat informace i další uživatelé internetu.

Editace stránek je jednoduchá

MediaWiki používá velmi jednoduchou syntaxi, kterou v základní podobě zvládnete během několika minut. Pokud nemáte s touto technologií (např. s Wikipedií) žádné editační zkušenosti, klikněte vpravo nahoře na odkaz Editovat a podívejte se, jak je strukturován tento text. O moc více znalostí pro začátek potřebovat nebudete. Stejným způsobem můžete okoukat libovolný prvek stránky, který na tomto webu nebo na Wikipedii uvidíte. Pokud budete potřebovat vědět, jak správně na nějakou složitější úpravu, použijte nápovědu MediaWiki.

Při tvorbě semestrálních prací a simulací můžete spolupracovat

To koukáte, že? Toto je komunitní web, víc hlav víc ví. Můžete si vzájemně upravovat články, můžete se vzájemně inspirovat k lepšímu výsledku. Ale pozor!

  • Vaše práce nejsou v žádném případě kolektivním dílem, vždy je za ně odpovědný jen jeden - ten, kdo jej dostal jako zadání. Míra jeho podílu na takovém díle bude samozřejmě zohledněna zejm. v případě, kdy úpravy provedené někým jiným tvořily podstatnou část textu.
  • Všechny úpravy, které jsou zdokumentované (tj. provedené uživatelem tohoto webu) jsou v pořádku. Není v pořádku, pokud za Vás jakoukoliv část práce udělá někdo jiný a vy jej potom vložíte pod svým jménem. To se týká nejčastěji (ale nikoliv výhradně) programového kódu k simulacím. V případě, že bude taková skutečnost odhalena, jde o podvod a výsledkem bude neúspěšné zakončení tohoto předmětu.

Pozor na různé jazyky

Vzhledem k tomu, že náš předmět je vyučován dvojjazyčně, i tento web je koncipován jako dvojjazyčný. Vlevo nahoře máte volič, kterým si můžete vybrat aktuální jazyk. Dávejte prosím pozor, jaký jazyk máte zvolen, jinak může dojít k jistým zmatkům. Články psané v češtině (a odkazy na ně) by měly mít za názvem "/cs". Máte-li ve voliči vybrán jazyk čeština, doplní se tato volba k názvu článku automaticky. Články v angličtině jsou bez této přípony. Pokud píšete příspěvek, u kterého lze očekávat, že dříve či později bude mít na tomto webu ekvivalent v druhém jazyce (čili např. studijní materiál, ale např. ne simulaci), je dobrou praktikou pojmenovat jej vnitřně anglicky (+přípona "/cs"). Zobrazovaný název můžete změnit, když na začátek textu přidáte:

{{DISPLAYTITLE:název stránky v kýženém jazyce (česky)}}

Tak například tato stránka se ve skutečnosti jmenuje Quick start/cs. V záhlaví ale vidíte Jak rychle začít. Toho je docíleno tímto textem na začátku článku:

{{DISPLAYTITLE:Jak rychle začít}}

Diskutujte

V záhlaví téměř každé stránky vidíte odkaz Diskuse. Do něj můžete vkládat poznámky k dané stránce. Každý uživatel má též vlastní stránku a vlastní diskusi. Tím můžete s daným uživatelem komunikovat.