Problém se spuštěním Simprocessu

From Simulace.info
Jump to: navigation, search

Pokud se Vám nedaří rozchodit Simprocess, zkuste následující kroky:

Instalace na Windows 7 a starší

 • Spusťte jej jako správce (ve Windows Vista, Windows 7, atd.) - kliknout pravým tlačítkem na ikonu programu a dát "spustit jako správce"

Pokud tento krok nevede k cíli, zkuste ještě následující:

 • Zkontrolujte, zda jste stáhli soubor license.dat a uložili jej do SIMPROCESS/SPSYSTEM
 • Zkuste spustit SIMPROCESS/hostid.bat (musíte to provést jako správce - viz výše)

Výše uvedené platí o platformu Windows a mělo by vést k úspěšnému vyřešení situace. Se spouštěním na jiných platformách (Linux, MacOS) nemám osobní zkušenosti, ale studenti tyto platformy pro Simprocess využívají. Máte-li v této věci zkušenosti, neváhejte o ně tento web obohatit.

Instalace na Windows 8

Nejprve zkuste kroky popsané výše.

Instalace Simprocess 5.0 na Windows 8 není tak hladká jako u předchozích verzí Windows:

 • soubory pro určení hostid nejsou nainstalovány (např. hostid.bat chybí)
 • při spuštění SIMPROCESS.exe naběhne splashscreen, ale aplikace je bez chyby ukončena

Tyto chyby snad budou v dalších verzích Simprocess odstaraněny, mezitím doporučuji stáhnout SIMPROCESS.bat a curl.exe ze stránky https://gist.github.com/vovcacik/5160680

Další postup:

 • nainstalujte Simprocess na vaše Win 8
 • ujistěte se, že curl.exe je ve stejné složce jako SIMPROCESS.bat (nebo je dostupný přes PATH proměnnou prostředí)
 • spusťte SIMPROCESS.bat a následujte pokyny

Instalace na Windows 10

Nejprve zkuste kroky popsané výše.

 • do složky, kde je SIMPROCESS nainstalován (výchozí C:\Program Files (x86)\SIMPROCESS), nakopírujte soubory hostid.bat a lmutil.exe.
 • soubory jsou dostupné zde: http://uloz.to/xDnyPNxL/simprocess-zip
 • spusťte program jako správce.