Talk:Assignment SS 2017/2018/cs

From Simulace.info
Jump to: navigation, search

Název simulace: Simulace náhradní dopravy přes řeku

Autor: Alena Charniauskaya

Typ modelu: Multiagentní

Modelovací nástroj: NetLogo

Nosným tématem mé simulace bude náhrada dopravy přes řeku kvůli zbourání mostu a stavbě nového. Jako jednou ze zkoumaných variant náhradní dopravy by se mohla stát říční lodní doprava (na bázi přívozu, tedy pouze spojující dva body proti sobě přes řeku). Parametry modelu:

  • Rychlost lodí
  • Rychlost nástupu a výstupu
  • Šířka řeky (vzdálenost)
  • Přepravní kapacita na jednu lod'
  • Počet lodí
  • Počet pasažérů (v závislosti, zda je přeprava v dopravní špičce nebo mimo ni)

Cílem simulace je zjistit:

  • Počet potřebných lodí (a jejich přepravní kapacita) nutných k náhradě běžné přepravy přes most
  • Interval pendlování lodí
  • Zda takový způsob náhradní dopravy pokryje potřeby normální přepravy přes most

Chaa14 (talk) 21:25, 3 May 2018 (CEST)