Talk:Assignment SS 2020/2021/cs

From Simulace.info
Jump to: navigation, search

Simulace nárůstu/redukce hmotnosti při příjmu a výdeji kcal v čase

Definice problému: Člověk, trenér nebo individuální sportovec se často potýká s neurčitostí výsledku stravování a sportovního výkonu na jeho tělesné schránce. Cílem simulace je tedy vytvořit nástroj, který úpravou parametrů umožní vytvořit představu o navýšení či snížení hmotnosti při určitém příjmu a výdeji energie za časové období (týdny, měsíce, roky). Nástroj umožní uživateli pozorovat vliv příjmu potravy a výdej při sportu či nečinnosti (klidový stav) na jeho celkovou hmotnost v čase za uběhlý čas.

Autor: Michal Šejba

Typ modelu: Systémová dynamika

Modelovací nástroj: Vensim

Cíl simulace: Vytvořit model výdeje a příjmu kcal, který buď povede k nárůstu váhy nebo k její redukci.

Data: Data budou čerpána z [1], [2] - pro získání dat o spálených kaloriích při daném sportovním výkonu. Další data určující průměrné spálené kcal atp. budou dohledána v rámci modelování simulace.