Xngut65

From Simulace.info
Jump to: navigation, search

Semestrální práce

Název simulace: Optimalizace počet provozoven rychlého občerstvení nového podniku v městech v ČR

Autor: Nguyen Van Thanh

Typ modelu: Monte Carlo

Modelovací nástroj: MS Excel

Úvod

Jsme na trhu novou společností rychlého občerstvení a chceme zjistit optimální počet našich rozvržení provozoven, kdy bereme v potaz veškeré faktory ovlivňující náš chod provozoven. Viz parametry modelu.

Parametry modelu

  • Počet provozoven
  • Návštěvnost a vytížení provozoven
  • Náklady provozovny (zaměstnanci, suroviny, nájem, odpad, rozvoz atd.)
  • Poptávka/nabídka ve městě
  • Tržby provozoven

Cíl simulace

  • Optimalizovat počet provozoven v daném městě na základě poptávky a nabídky a tím docílit podniku nejvyšší zisk.
  • Optimalizovat efektivní rozpoložení počet zaměstnanců napříč provozoven

Zajímavé téma, ale mám tam dost nejasností. Monte Carlo ja založeno na náhodných proměných (jinak by to byla jen kalkulace) - co by ve vaší simulaci bylo všechno náhodně generováno? -- Náhodně by byly generovány náklady na zaměstnance, nájem nebytových prostorů, návštěvnost a průměrná útrata strávníka v řetězcích
Co bude zdrojem dat pro tyto náhodně generované proměné? -- Zdrojem by byly portály s nabídkami práce (např. jobs.cz, práce.cz) , nemovitostmi v daném regionu (sreality.cz), dále údaje z dotazníkových šetření
Jak kvantifikujete poptávku a na základě čeho? -- Poptávka se bude odvíjet od sezónních a speciálních nabídek a preference strávníka v jakém stravovacím zařízení bude trávit
Jak v Monte Carlu budete řešit to optimální rozložení prodejen (Monte Carlo nesimuluje prostor jako např. NetLogo, proto je to potřeba nějak ošetřit)? -- Pomocí Monte Carla se zjistí, v jakém stavu výsledku hospodaření jsou zkoumané provozovny. Z těchto údajů, pak vybereme nejlepší model rozložení nákladů, který vynáší maximilní zisk pro náš nový podnik.
Jak budete řešit vzájemnou konkurenci prodejen - tedy jak kvantifikujete, že si přetahují zákazníky? -- Údaje mám ze statisckého šetření sektoru stravování: https://www.mmr.cz/getmedia/46223218-36e7-4503-a17e-b7f76240b602/06-Statisticke-setreni-sektoru-stravovani.pdf, kde se řeší podíl stravovacích zařízení v krajích + konkurenceschopnost v reklamních kampaních a povědomí o značce, údaje čerpány z dotazníků
Oleg.Svatos (talk) 09:26, 6 May 2018 (CEST)

--- Xngut65 (talk)