Zadání LS 2022/2023

From Simulace.info
Jump to: navigation, search


Contents

Simulace: Šíření dezinformací na sociálních sítích

Popis problému

Tato simulace je zaměřena na šíření dezinformace na sociálních sítích. Konkrétně se zaměřuje na rozumění dynamice, jak se šíří nepravdivé informace, jak jsou přijímány různými demografickými skupinami a jak je možné takové šíření omezit nebo zastavit.

Parametry agentů

Typy agentů: Jsou zde dva hlavní typy agentů - uživatelé a administrátoři. Uživatelé jsou ti, kteří sdílejí a přijímají informace. Administrátoři jsou ti, kdo monitorují a regulují obsah na platformě.

- Charakteristiky uživatelů: Tito agenti jsou dále rozděleni na základě demografických údajů, jako je věk, vzdělání, politická orientace, takže počet spojení a počet už sdílených odkazů. Podle těchto parametrů se určuje jejich náchylnost k přijetí a šíření takových informací.

-- Věk. Skupina 18-29 = 0,1 (koeficient pravděpodobností šíření dezinformace). Skupina 30-44 = 0,2. Skupina 45-65 = 0,3. Skupina 65-100 = 0,7.

-- Vzdělání: Střední škola - 0,4. Vysoká škola - 0,2.

-- Politická orientace: Konzervativní - 0,8. Ostatní - 0,2.

-- Počet už sdílených odkazů: 0-2000 = 0,4. 2000-4000 = 0,1.

- Charakteristiky administrátorů: člověk nebo AI.

-- Člověk: reakční doba = 0,3. Pravděpodobnost rozpoznání dezinformací - 0,7.

-- AI: reakční doba = 0,7. Pravděpodobnost rozpoznání dezinformací - 0,3.

Prostředí

Prostředí je sociální síť, která má své vlastní algoritmy pro rozesílání obsahu. Informace, která byla přeposlána víc, než 50 krát začíná být prezentována uživatelům, které mají podobné charakteristiky s pravděpodobností 0,5.

Pravidla chování a rozhodování

- Uživatelé: Na základě svých charakteristik rozhodují, zda sdílejí nebo ignorují určité informace.

- Administrátoři: Na základě svých charakteristik a kapacity odstraňují dezinformace.

Události

Událostmi jsou injekce nových dezinformací.

Parametry simulace

Doba trvání simulace, frekvence generování nových dezinformací, efektivita šíření informací algoritmem sociální síti, počet uživatelů a administrátorů, efektivita odstraňování dezinformací administrátory.

Metoda

NetLogo simulace.

Zdroje dat

https://www.science.org/doi/full/10.1126/sciadv.aau4586 https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2216614120


Simulant

Vladislav Liubchenko Liuv00 (talk)

Schváleno. Tomáš (talk) 10:23, 25 May 2023 (CET)

Simulace: Efekty klimatické změny na ledové čepičky

Popis problému

Simulace tání ledových čepiček řeší problém globálního oteplování, zobrazujíc jeho vliv na zmenšující se ledové čepičky. Tento proces má zásadní dopad na globální hladinu moře a arktické ekosystémy. Pochopení těchto procesů umožní vědcům a politikům lépe předvídat budoucí klimatické změny a formulovat strategie pro jejich zmírnění.

Cíl simulace a vizualizace

Cílem je vytvořit model, který bude simulovat tání ledových čepiček v různých klimatických podmínkách. Model bude vizuálně znázorňovat ledové čepičky a oceán. Každý "kousek" ledu bude reprezentován agentem, který může měnit barvu na základě teploty. Když teplota překročí určitou hodnotu, led se začne tát a postupně mizet z modelu.

Agenti a jejich atributy

Hlavními agenty v modelu budou "kousky" ledu a oceán.

- Kousky ledu: Tito agenti budou mít parametry jako teplota, tloušťka a plocha. Teplota bude ovlivňovat rychlost tání ledu. Tloušťka a plocha budou určovat, jak dlouho bude trvat, než se celý kousek ledu rozpustí.

- Oceán: Tento agent bude ovlivňovat teplotu "kousků" ledu v jeho blízkosti, simulujíc tak oteplování oceánu. Oceán bude mít také parametry jako teplota a proudění, které budou ovlivňovat rychlost tání ledu.

Kromě toho budou v modelu zahrnuty globální proměnné, jako je koncentrace skleníkových plynů, která bude mít vliv na celkovou teplotu v modelu.

Data

Pro co nejpřesnější model využiju následující data:

- Údaje o teplotě oceánu a vzduchu v oblasti ledových čepiček zahrňující sezónní variace a dlouhodobé trendy: Tyto údaje získám z databázy World Ocean Database a NASA's Goddard Institute for Space Studies.

- Údaje o rozměrech a vývoji ledových čepiček: Tyto údaje získám z NASA's National Snow and Ice Data Center.

- Údaje o koncentraci skleníkových plynů: Tyto údaje získám z globálních klimatických databází, jako je například databáze Mauna Loa Observatory.

Použitá metoda a prostředí

Multiagentní simulace v programu NetLogo. Součástí simulace bude vizuální reprezentace vývoje průměrené teploty, plochy ledů..., monitorování proměnných jako je koncentrace sklen. plynů a počtů led. kousků, a s modelem bude možné manipulovat změnami v koncentracích skleníkových plynů a sledováním dopadu na ledové čepičky.

Simulant

Jozef Kolibár Kolj20 (talk)

Doporučuji věc nějak vhodně zjednodušit, vymezit. Jinak je to nesmírně komplextní. Nicméně schváleno. Tomáš (talk) 10:25, 25 May 2023 (CET)

OPRAVENO - Simulace: Velká oxidační katastrofa

Popis problému

Masové vymírání je událost, během které dojde k vymření velkého počtu biologických druhů a dočasně rapidně klesne diversita životních forem na zemi. Velká oxidační katastrofa je časové období, kdy v zemské atmosféře a mělkém oceánu došlo k prvnímu zvýšení obsahu kyslíku, přibližně před 2,4-2,0 miliardami let v období paleoproterozoika. Změna to byla spíše dlouhodobá než náhlá událost. Ještě v době před 2,5 miliardami bylo patrně množství kyslíku zanedbatelné. S nástupem nových organismů jako jsou sinice, které se v této době začali rapidně rozmnožovat a produkovat kyslík, došlo k masovému vymírání organismů, pro které byl kyslík toxický.

Cíl simulace

Simulace vývoje sinic a následného okysličování zemské atmosféry a efekt na anaerobní organismy.

Agenti a jejich parametry

Sinice

 1. Poloha (x, y): Poloha sinic ve světě
 2. Míra spotřeby živin: Rychlost, jakou sinice spotřebovávají živiny z prostředí = 0.1 - 0.5 per tick
 3. Míra produkce kyslíku: Rychlost, jakou sinice produkují kyslík prostřednictvím fotosyntézy = 0.05 - 0.2 per tick
 4. Práh rozmnožování: Hladina živin potřebná k rozmnožování sinic = 0.5 - 0.8
 5. Rychlost rozmnožování: Pravděpodobnost nebo četnost, s jakou se sinice rozmnožují = 0.1 - 0.3 (pravděpodobnost reprodukce per tick)

Anaerobní organismy

 1. Poloha (x, y)
 2. Citlivost na kyslík: Tolerance organismu na vysoké hladiny kyslíku = 0.3 - 0.7, kde nižší jednotka znamená větší citlivost na kyslík
 3. Potřeba živin: Minimální úroveň živin potřebná pro přežití organismu = 0.2 - 0.6
 4. Míra rozmnožování: Pravděpodobnost nebo četnost, s jakou se organismus rozmnožuje = 0.1 - 0.4 (pravděpodobnost reprodukce per tick)

Prostředí

 1. Úroveň živin: Dostupnost živin v jednotlivých částech prostředí = 0-1 počáteční množství živin v každém patchy
 2. Úroveň kyslíku: Koncentrace kyslíku v každé části prostředí = 0-1

Masové vymírání

Implementace události simulující hromadné vymírání způsobené zvyšující se hladinou kyslíku. Masové vymírání bude spuštěno na základě specifických podmínek, jako je dosažení kritických prahových hodnot kyslíku, které mohou být pro určité organismy škodlivé. Je možné zavést i vnější faktory, které přispívají k hromadnému vymírání, například změny teploty nebo úrovně pH.

Vizualizace a analýza

Vytvořím vizualizace zobrazující měnící se hladinu kyslíku, velikost populace a prostorové rozmístění organismů.

Data

Použitá metoda a prostředí

Multiagentní simulace v programu NetLogo.

Simulant

Šimon Trčka Trcs00 (talk) 20:10, 25 May 2023 (CET)

Téma je fajn, akorát se úzkostlivě vyhýbáte konkrétním údajům: co budou agenti, jaké budou mít parametry. Zkuste to doupřesnit a nebude problém, díky. Tomáš (talk) 19:45, 20 May 2023 (CET)
Je to takto v pořádku? Děkuji za odpověď. Trcs00 (talk) 20:11, 5 June 2023 (CET)

Simulace: Veřejné toalety

Spokojenost uživatelů veřejných toalet v závislosti na čistotě prostředí, obsazenosti a frekvenci úklidu.

Návrh simulovaného

Veřejné pánské záchodky v OC Palladium.

Cíl simulace

Prokázat, že:

Na záchodcích špína je,
kdo uteče, vyhraje.
Když se úklid zlepší,
radost bude větší.
Dojde papír, není čas,
hajzlbába spasí nás!

Překlad pro ty, co nejsou takový střevo, jako já:

Cílem je prokázat, že častější úklid na veřejných toaletách má za následek větší spokojenost "uživatelů".

Použitá metoda a prostředí

Multiagentní simulace v programu NetLogo.

Bude zde několik druhů agentů, každý s různými proměnnými, které svým významem odpovídají běžnému selskému rozumu:

 • návštěvník: velikost potřeby (malá / velká), typ (obyčejný návštěník, obtížný návštěvník), preference soukromí (nepodstatná / "mušle ob jedno" / "kabinka vždycky"), tolerance k okolí (10-70), spokojenost při odchodu (0-100)
  • Poznámka: Obtížný návštěvník bude mít i náhodný prvek svého vlastního chování. Může například svévolně spotřebovat celou zásobu papíru, znečistit okolí a vykonávat potřebu opakovaně.
 • kabinka: zásoba papíru (0-100), čistota (0-100), aktuální obsazenost (true / false)
 • mušle: čistota (0-100), aktuální obsazenost (true / false)
 • personál: frekvence kontrol (1-5 krát za den provozu), frekvence úklidu (1-5 krát za den provozu)

Agenti představující lidi budou aktivně konat (potřebu či práci) a interagovat s ostatními agenty (znečisťování okolí, vykonávání potřeby, uklízení), vybavení bude statické a bez aktivního rozhodování.

Spokojenost návštěvníků se bude odvíjet od následujícího:

 1. zda našli volného agenta představující vybavení (dle preferencí a velikosti potřeby)
 2. v jakém stavu (čistoty a zásob papíru) se nacházel při jejich příchodu
 3. stalo-li se něco nepříjemného během jejich působení (došlý toaletní papír, znečištění)

Bude-li vše v pořádku, spokojenost návštěvníka bude maximální (100), za každý diskomfort či nesplnění požadavků se bude spokojenost snižovat. Sníží-li se na 0, zákazník si půjde stěžovat manažerovi, což znamená okamžité selhání simulace s neuspokojivým výsledkem.

Simulant

Kouj09 (talk) 16:13, 7 May 2023 (CET)

Kvituji kreativitu, mám trochu problém s měřením spokojenosti, protože to je dost měkká metrika, ale každopádně se budete muset trochu víc rozepsat. Ze zadání musí být vidět, že to máte dobře promyšlené. Podívejte se na zadání našich cvičných úloh např. Kolik bude agentů, jakých? Jaké budou mít parametry? Proč budou mít takové parametry? Jak budou interagovat, atd. atd. atd. Klidně vč nákresů, tabulek. Řešiteli by mělo ke zpracovní řešení víceméně stačit to, co je v zadání. Tomáš (talk) 17:48, 12 May 2023 (CET)
Doplněno, jak jsem připsal, odpovídá to běžnému životu a praktické zkušenosti. Není-li to i přesto dostatečně detailní či názorné, mohu poskytnout expresivnější popis s příklady chování jednotlivých agentů. Kouj09 (talk) 19:29, 12 May 2023 (CET)
Já to asi chápu. Akorát mě zajímá, jak ty hodnoty budete měřit. Z čeho budete odvozovat ta konkrétní čísla v proměnných? Tomáš (talk) 01:50, 21 May 2023 (CET)
Na toto téma bohužel nebylo publikováno dostatečné množstí odborných prací. Z tohoto důvodu nechám příslušné proměnné na posouzení operátorovi simulace, pro kterého budou nastavitelnými parametry. Počáteční (modelové) hodnoty těchto proměnných nastavím odhadem. Protože čas tlačí, prosím Vás o urychlenou reakci a schválení tématu. Budou-li z Vaší strany další výhrady, jsem ochoten osobní konzultace ve škole, aby se schvalování tématu, vzhledem k již propadlému termínu 9 dní nazpět, už déle neprotahovalo. Děkuji, Kouj09 (talk) 18:27, 21 May 2023 (CET)
Jo, omlouvám se za zpoždění. Prodlení, které vzniklo u nás, kdyžtak nepočítáme do limitů. Nicméně "Z tohoto důvodu nechám příslušné proměnné na posouzení operátorovi simulace," - takhle to nefunguje. Vytvoření té simulace není cílem, je prostředkem k řešení úkolu. Vlastně je to ta méně podstatná část, opatření dat je mnohdy mnohem pracnější. Pojďme buď vymyslet něco jiného nebo to klidně můžeme zkonzultovat. Napíšu Vám mail. Tomáš (talk) 09:57, 25 May 2023 (CET)
Po osobní konzultaci schváleno. Je potřeba doložit, odzrojovat, odůvodnit, popř. odstranit měkké parametry modelu. Tomáš (talk) 14:55, 26 May 2023 (CET)

Simulace: Vývoj sítě dobíjecích stanic

Co je úkolem simulovat

Stabilitu dobíjecí sítě pro elektromobily v závislosti na růstu počtu obnovitelných zdrojů a poklesu výroby elektřiny z tradičních zdrojů. To celé v návaznosti růstu počtu elektromobilů do roku 2035.

Cíl simulace

Popsat v jakém případě a počtu bude síť dobíjecích stanic v ČR stabilní. Jaké zdroje a v jakém množství nastavit v různé dynamice.

Použitá metoda a prostředí

Systémová dynamika v programu Vensim

Celá simulace vyjde z podkladových dat Ministerstva průmyslu a obchodu. Viz: [1]

Práce bude pracovat s přehledem dobíjecích stanic z MPO za roky (2011-2022) MPO

S publikací "Rozvoj obnovitelných zdrojů v ČR do roku 2030" z Karlovy univerzity Zdroj: [2]

Hodnocení zdrojové přiměřenosti MPO Zdroj: OZE 2040

Výhled elektromobility v ČR od České spořitelny CSAS

Vývoj elektromobility v ČR a ve světě pohledem autoprůmyslu MPO

Simulant

Tomáš Koťara

Kott03 (talk) 19:30, 7 May 2023 (CET)

Můžete ještě rozepsat, s jakými konkrétními parametry (proměnnými) bude Vaše simulace pracovat? Oleg.Svatos (talk) 18:50, 7 May 2023 (CET)
Schváleno Oleg.Svatos (talk) 07:08, 10 May 2023 (CET)

Simulace: Život dítěte

Cílem simulace by bylo nasimulovat život dítěte před narozením, co má a jak velký vliv na to, jestli se narodí předčasně/mrtvé/s postižením....či zdravé. Jako parametry bych použila například: věk matky, počet předchozích těhotenství matky, konzumace alkoholu a kouření během těhotenství, délka těhotenství, způsob porodu (císařský či přirozený). Tyto parametry budou odvozeny z dostupných dat a literatury, jako jsou například studie týkající se vlivu věku matky na riziko předčasného porodu, nebo vlivu kouření během těhotenství na zdraví plodu.

V rámci simulace použiji kauzální smyčky, které propojí jednotlivé parametry a zohlední jejich vzájemné vztahy. Například kauzální smyčka může propojit věk matky a délku těhotenství, protože vyšší věk matky může zvyšovat riziko předčasného porodu. Dále například kauzální smyčka mezi špatnou výživou matky a nízkou porodní hmotností dítěte anebo kauzální smyčka mezi kouřením matky a nízkou porodní hmotností dítěte. Tímto způsobem bych pak měla zjistit, jak by se dal zvýšit počet zdravě narozených dětí. Počítám s tím, že bude potřeba realitu zjednodušit.

K vytvoření bych použila Vensim.

https://www.uzis.cz/res/f/008423/rodnov2016-2021.pdf https://www.czso.cz/documents/10180/91917738/13005319q3_155.pdf/9d6f5de7-9309-4c8d-9390-fb469599c416?version=1.1

Chtělo by to zadání více rozpracovat - jaké paramtery budou v rámci simulace použity, jak budou odvozeny a jaké tam budou kauzální smyčky, na jejichž analýzu je systémová dynamika určena.Oleg.Svatos (talk) 19:37, 13 May 2023 (CET)
Schváleno. Pozor na to, že tato simulace stojí a padá na důkladné analýze literatury a odvození vztahů na jejím základě - vše musí být zdokumentováné v zprávě k simulaci.Oleg.Svatos (talk) 07:10, 15 May 2023 (CET)

Hon na slimáky

Vytvořím simulaci, v které se budou nacházet následující agenti. Slimáci, kteří jsou nechtěnými návštěvníky zahrádek. Indičtí běžci, kteří si rádi pochutnávají na slimácích. A lidé, kteří zabíjejí slimáky.

Cílem simulace bude mapovat počet jednotlivých agentů a zjistit, zda je účinnější zabíjet slimáky ručně nebo to nechat na indických běžcích.

Budu používat NetLogo.

Cizt01 (talk) 17:01, 8 May 2023 (CET)

To by byla asi tisící stopadesátá osmá reinkarnace klasického modelu Predator & Prey. Obávám se, že to tu už bylo mnohokrát. Zkuste vymyslet něco nového. Tomáš (talk) 17:50, 12 May 2023 (CET)

ZMĚNA Simulace: Simulace odsouzených osob v ČR

Simulace odsouzených osob s ohledem na demografické faktory a indexu kriminality na území ČR.

Návrh simulace

Simulace odsouzených osob s ohledem na demografické faktory a indexu kriminality na území ČR. Z počtu trestních činů (ovlivněný různými faktory a mírou objasněnosti) se vypočítává index kriminality, z celkové populace se odvozuje počet odsouzených pomocí indexu kriminality.

Proměnné: narození, populace, úmrtnost, index kriminality, počet odsouzených, počet trestných činů, míra objasněnosti kriminality, demografické faktory...

Cíl simulace

Cílem je vytvořit model simulace, který bude odrážet vývoj počtu odsouzených osob na území ČR s ohledem na počtu obyvatel na daném území, demografických faktorech, počtu trestních činů a míře objasněnosti kriminality.

Práce bude vycházet z následujících zdrojů:

Použitá metoda a prostředí

Systémová dynamika ve Vensim.

Schváleno. Stejně jako výše, pozor na to, že tato simulace stojí a padá na důkladné analýze literatury a odvození vztahů na jejím základě - vše musí být zdokumentováné v zprávě k simulaci.Oleg.Svatos (talk) 07:13, 15 May 2023 (CET)

Původní návrh

{{Simulace chování zákazníků při nákupu vstupenek a výběru míst na koncert.

Popsat chování zákazníků, kteří mají tendenci přemýšlet nad nákupem vstupenky a výběru místa dle ceny vstupenky, atraktivity konané akce, vzdálenosti místa od pódia apod.

Multiagentní simulace v NetLogo.}}

Trat13 (talk)trat13

Obávám se, že takhle mi to asi úplně nestačí. Ze zadání musí být vidět, že to máte dobře, do detailu promyšlené. Podívejte se na zadání našich cvičných úloh např. Kolik bude agentů, jakých? Jaké budou mít parametry? Proč budou mít takové parametry? Jak budou interagovat, atd. atd. atd. Klidně vč nákresů, tabulek. Řešiteli by mělo ke zpracovní řešení víceméně stačit to, co je v zadání. Tomáš (talk) 17:51, 12 May 2023 (CET)

Simulace růstu rostlin v prostředí se změnami klimatu

Popis problému

V poslední době naznamenáváme výrazné změny v klimatu. S tím se nám přestává dařit pěstovat některé rostliny a vzniká prostor pro pěstování jiných druhů rostlin. Růst rostlin a jejich vývoj jsou ovlivněny mnoha faktory, jako jsou například kvalita půdy, množství slunce, voda, živiny, teplota a konkurence s jinými rostlinami. Tyto faktory mohou mít velký vliv na růst a vývoj rostlin a jejich schopnost produkovat plody.

Popis a cíl simulace

Cílem simulace je zobrazit, jak rostliny rostou v různých prostředích a jaké faktory ovlivňují jejich růst. Prostředí zahrady může obsahovat různé faktory, jako jsou kvalita půdy, množství slunce a deště, konkurence s jinými rostlinami, atd. Rostliny v simulaci budou mít různé vlastnosti a charakteristiky, jako jsou například velikost, rychlost růstu a citlivost na různé faktory prostředí. Cílem simulace je zobrazit, jak se různé kombinace faktorů prostředí a vlastností rostlin odrážejí v růstu a vývoji rostlin v čase.


Platforma

NetLogo

Bude zde několik druhů agentů, každý s různými proměnnými. Například rostlina: rychlost růstu, potřeba vody a živin.

Simulant

Cerl16 (talk)

Obávám se, že takhle mi to asi úplně nestačí. Ze zadání musí být vidět, že to máte dobře, do detailu promyšlené. Rámcově možná budiž, ale nejsem si úplně jist, že je to kandidát na agentní simulaci. Jak mají ty rostliny interagovat? Konkrétně, prosím. Tomáš (talk) 17:54, 12 May 2023 (CET)

Simulace fermentace pomocí Tibi krystalů

Popis problému

V dnešní době je velmi známá kombucha což je "houba" díky které může vznikat proces fermentace a vznikne nám kefírový nápoj. Kombucha však není jediný způsob této fermentace. Jako další existují tzv. Tibi krystaly, které obsahují mikroorganismy, které rokládají cukr na další látky jako alkohol, kyselina octová a oxid uhličitý. Když jsou Tibi krystaly přidány do cukrového roztoku, začnou mikroorganismy růst a množit se, což vede k fermentaci nápoje. Po dokončení fermentace se tibi krystaly vyndají. Pokud nejsou tibi krystaly vyndány po dokončení fermentace, fermentace se zastaví a vznikne tzv. nežádoucí vedlejší produkt. V případě kvašení alkoholu se může jednat například o vznik octové kyseliny, která může způsobit nežádoucí chuťové změny. Proto je důležité, aby byly tibi krystaly vyndány z fermentační nádoby po dokončení fermentace a aby byla fermentace pečlivě monitorována, aby nedošlo k přetrvávání fermentace a vzniku nežádoucích produktů.


Popis a cíl simulace

Cílem simulace je zobrazit proces fermentace pomocí Tibi krystalů. Fermentaci může ovlivnit mnoho dalších faktorů jako je množství cukru, ovoce které se přidává do nádoby při fermentaci, množství vody, které je důležitě kvůli poměru tibi krystalů v nádobě, teplota při které proces fermentace probíhá. Bylo by zde tedy více agentů jako tibi krystaly, krystaly cukru, ovoce. Jako další proměnné které ovlivní proces je množství vody, teplota. V simulaci mám v planu ukázat jak se cukr rozkládá při styku s mikroorganismy, jak fermentaci ovlivňují další parametry popsané výše a případně co se stane, když se tibi krystaly nevyndají - tedy jejich postupně odumírání.


Platforma

Vensim

Zdroje

Zdroje použité při návrhu simulace (vztahy a promenné):

MATEMATICKÉ MODELOVÁNÍ RŮSTU MIKROORGANISMŮ

Mathematical Modeling of Microbial Community Dynamics: A Methodological Review

Crystal structure of TiBi 2

Water Kefir


Simulant

Cerl16 (talk)

Za mě jde o typickou úlohu pro systémovou dynamiku a jako takovou bych ji doporučoval udělat třeba ve Vensimu. Co myslíš, Olegu? Tomáš (talk) 20:25, 20 May 2023 (CET)
Když to bude opřené o reálná data/kvatifikované vztahy, tak za mě schváleno. Pokud teda souhlasíte. Oleg.Svatos (talk) 09:52, 22 May 2023 (CET)

Simulace: Stádo pakoňů

Předmět simulace

Předmětem simulace je modelovat chování a interakce pakoňů a lvů v prostředí savany.


Agenti:

Pakůň:

 • Věk (ovlivňuje rychlost, výdrž)
 • Zdraví (ovlivněno příjmem potravy/vody, útoky predátorů)
 • Rychlost (závisí na věku a zdraví)
 • Výdrž (závisí na věku, zdraví a příjmu potravy/vody)
 • Hlad/žízeň (s časem se zvyšuje, s jídlem/pitím se snižuje)
 • Soudržnost (míra s jakou následují vůdce stáda)
 • Radius vidění (vzdálenost do jaké vidí lva)

Lev:

 • Věk (ovlivňuje rychlost, výdrž)
 • Zdraví (ovlivněno příjmem potravy)
 • Rychlost (závisí na věku a zdraví)
 • Výdrž (závisí na věku, zdraví a příjmu potravy)
 • Hlad/žízeň (s časem se zvyšuje, s jídlem/pitím se snižuje)
 • Strategie lovu (náhodná, zaměřená na nejslabší, koordinace (lvi spolupracují v nahánění kořisti))
 • Radius vidění (vzdálenost do jaké vidí pakoně)

Prostředí:

 • Velikost napajedel (ovlivňuje dostupnost vody)
 • Množství zeleně (ovlivňuje dostupnost potravy)
 • Denní doba (ovlivňuje viditelnost pro predátory i kořist, také spánek)
 • Množství a velikost stáda (více stád)

Pravidla chování a rozhodování:

 • Jak pakoně, tak lvi se řídí určitými pravidly, např. pokud je pakůň unavený a je noc, bude spát; pokud má žízeň, půjde se napít k blízkému napajedlu. Lvi loví na základě zranitelnosti pakoňů, která je určena na základě jejich vzdálenosti od stáda, věku a zdraví etc.

Události:

 • Pakoně začnou migrovat, když množství potravy nebo vody v okolí klesne pod určitou hranici. Lvi začnou lovit, když jejich hlad dosáhne určité hranice.

Parametry simulace:

 • Náhodné rozdělení věku a zdraví mezi pevný počet pakoňů a lvů, velikost a četnost napajedel, množství zeleně

Sběr dat:

 • Budou shromažďovány údaje o počtu pakoňů a lvů v průběhu času, průměrném zdravotním stavu a věku obou druhů, četnosti lovů lvů a četnosti migrací pakoňů. Tyto údaje budou analyzovány, aby bylo možné vyvodit závěry o vlivu různých faktorů na přežití pakoňů.

Agenti budou spíše reaktivní a rozhodovat se na základě logic based přístupu

Cíl simulace

Porozumět vlivu různých faktorů (chování stáda, věkové rozložení, strategie lovu lvů, podmínky prostředí) na přežití stáda pakoňů.

Použitá metoda a prostředí

NetLogo

Simulant

Mulp00 (talk) 23:44, 9 May 2023 (CET)

Predator & Prey zpracovaný už nesčetněkrát... nějaký náznak originality tam ale vidím, nedokážu to takhle ale posoudit. Rozpracujte prosím zadání do daleko větší míry detailu. Tomáš (talk) 17:55, 12 May 2023 (CET)
Mulp00 (talk) 23:57, 17 May 2023 (CET) Zadání jsem rozpracoval do detailu, přidal jsem simulaci prostředí, nejen lovu
Za mě je to teda dost riskantní téma, protože a) není moc originální - jak jsem psal, je to varianta Predator & Prey, b) Jsem zvědav, jak zjistíte reálné parametry a za c) Cíl simulace je velmi vágní. Jak uděláte závěr: "Vlivu různých faktorů jsem porozumněl."? Schváleno, ať se pohneme kupředu, ale doporučuji se na tyto faktory zaměřit, jinak nemusí práce při hodnocení dopadnout dobře. Tomáš (talk) 10:27, 25 May 2023 (CET)

Simulace: Předpověď počasí

Návrh simulace

Pár si domlouvá, jaký den budou mít svatbu. Jejich největší přání je, aby jim vyšlo počasí, protože chtějí mít svatbu venku. Hodila by se jim proto simulace předpovědi počasí. Přáli by si na jejich výjimečný den, aby bylo mezi 20-23 stupni (ne moc teplo, ne moc zima), nepršelo a bylo během dne co nejvíce slunečno. Na výběr jsou tři místa, kde by se jim svatba líbila.

Simulace bude obsahovat data během posledních tří let (2020, 2021, 2022), pro tři lokace (Praha-Klementinum, Jihlava, Liberec):

 • průměrné, maximální a minimální denní teploty
 • denní úhrn srážek
 • denní úhrn doby trvání slunečního svitu

Cíl simulace

Zjistit, jaký den/období a místo je nejlepší pro konání svatby, dle přání našeho páru.

Použitá metoda a prostředí

Monte Carlo v Excelu.

Simulant

plat01 (talk)

Schváleno, jen pozor na to, že je třeba pracovat s tím, že ty výše uvedené parametry nejsou na sobě nezávislé. Dejte si i pak záležet na interpretaci (popisu variability) výsledků - né jen nějaký průměr. Oleg.Svatos (talk) 07:43, 11 May 2023 (CET)

Simulace: Vývoj cen energií

Definice problému

Bytový dům v okresním městě XY (přesnou polohu záměrně anonymizuji) čelí jako zbytek domácností v Česku nárůstu cen energií. Jedná se o nezateplený dům. Jeho obyvatelé včele se SVJ se zajímají, zda má význam investovat do výměny způsobu topení, do izolace baráku nebo jiných možností, které mají vliv na snížení spotřeby topení a tedy nákladů jednotlivých domácností na energie.

Cíl simulace

Nasimulovat vývoj cen jednotlivých energií a porovnat je s: návratností případné investice (investic) a současným stavem/kontextem.

Použitá metoda a prostředí

Monte Carlo v Excelu.

Data a parametry

Historická měsíční data za posledních 5 let pro:

(Odkaz na data od bytové jednotky nejsou veřejně dostupná. Budou získána přes blízkou osobu. V případě potřeby jejich konkretizace poskytnu důkaz o jejich pravosti v soukromé korespondenci.)

Simulant

marh07l (talk)

Schváleno, ale pamatujte na to, že ten odhad cen energií by měl nějak rozumně pracovat s tím, že ceny teď zažily šok, ale už se vrací zase níže do nového "normálu" ( je to třeba zohlednit při odvozování pravděpodobnostních rozdělení) jinak z toho vyjde pěkná ptákovina... Dejte si i pak záležet na interpretaci (popisu variability) výsledků - né jen nějaký průměr. Oleg.Svatos (talk) 07:35, 11 May 2023 (CET)

Simulace výběru střední školy na základě vzdělávacích preferencí a očekávání budoucí kariéry

Obsah simulace

Simulace výběru střední školy studenty základní školy s ohledem na jejich osobní preference, sociální zázemí a očekávání budoucího zaměstnání nebo případně dalšího stupně vzdělávání.

Cíl simulace

Vytvořit model simulace, který reflektuje faktory ovlivňující výběr střední školy.

Použitá metoda a prostředí

Sytémová dynamika v programu Vensim

Zdroje

Práce bude vycházet z

a) analýz a dat Národního ústavu pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV)

Volba střední školy a její hodnocení v kontextu další vzdělávací a profesní dráhy

Jak žáci základních a středních škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru

Rozhodování žáků při volbě vzdělávací cesty a úspěšnost vstupu na trh práce

Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů

Jak žáci základních a středních škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru

b) publikací organizace Než zazvoní, která se věnuje marketingu a poradenství pro základní školy

Průzkumy a data

c) dotazníkových šetření vysokoškolských závěrečných prací:

Motivace žáků při výběru středních škol

Výběr střední školy

Faktory ovlivňující volbu oboru vzdělávání na středních školách

Simulant

Hajt03 (talk) 21:13, 10 May 2023 (CET)

Téma dobré - schváleno, ale pamatujete na to, aby to byla vůbec simulace z rodiny systémové dynamiky a tedy Vensim, musí obsahovat zpětné smyčky (tedy, že různé parametry se ovlivňují navzájem) - nemůže to být jen parametrický strom.Oleg.Svatos (talk) 07:29, 11 May 2023 (CET)

[UPRAVENO] Simulace: Klinická studie

Návrh simulace

Simulace bude modelovat průběh klinické studie, která hodnotí účinnost a bezpečnost Proxalutamidu jako léčby u hospitalizovaných pacientů s COVID-19. Model bude zahrnovat výběr a přiřazení pacientů do léčebných skupin (Proxalutamid vs Placebo). Hodnocení účinnosti se zaměřuje na zotavení pacientů na základě skóre na COVID-19 ordinální stupnici.

Cíl simulace

Cílem této simulace bude poskytnout náhled na účinnost a bezpečnost Proxalutamidu jako léčby u hospitalizovaných pacientů s COVID-19 ve srovnání s kontrolní skupinou. Konkrétně se zaměří na zotavení pacientů, jaký vliv má podávání Proxalutamidu na zotavení pacientů a jak se toto zotavení liší od skupiny pacientů, kteří dostávají placebo.

Použitá metoda a prostředí

Multiagentní simulace v NetLogo.

Jednotliví agenti budou reprezentovat pacienty, kteří budou mít své vlastnosti, jako je věk, pohlaví, závažnost onemocnění a léčebná odpověď. Pacienti budou náhodně přiřazeni k léčebným skupinám a budou podrobeni léčbě.

Zdroj dat

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT04728802?recrs=e&rslt=With&draw=26&rank=318 https://clinicaltrials.gov/ProvidedDocs/02/NCT04728802/Prot_SAP_001.pdf

Simulant

Petj22 (talk) 21:28, 10 May 2023 (CET)

Rámcově by to asi šlo, ale přijde mi to dost nekonkrétní. Obstarejte si data a navrhněte to podrobně se zcela konkrétními parametry. Trochu se obávám, že tam budete mít trochu problém. Možná je ke zvážení zúžit to na případ jedné konkrétní studie a to rozpracovat. Tomáš (talk) 18:14, 12 May 2023 (CET)
Upraveno na konkrétní studii se zdrojem dat Petj22 (talk) 22:50, 28 May 2023 (CET)
Schváleno Tomáš (talk) 18:19, 2 June 2023 (CET)

[UPRAVENO] Simulace: Vývoje ekosystému korálového útesu

Úvod do problému

Korálové útesy jsou jedním z nejvíce ohrožených ekosystémů na světě. Tyto útesy jsou domovem mnoha druhů ryb, korálů a dalších organismů a poskytují zdroj obživy pro mnoho lidí. Nicméně, v posledních letech se korálové útesy staly velmi zranitelnými kvůli změnám klimatu, znečištění a nadměrnému rybolovu. Proto je důležité vytvořit model, který by pomohl lépe porozumět vývoji korálových útesů a pomohl při jejich ochraně.

Popis simulace

Cílem této semestrální práce je vytvořit simulaci vývoje ekosystému korálového útesu, která bude zahrnovat různé druhy organismů a faktory prostředí, jako jsou klima, teplota vody, kyselost a množství živin v oceánu. Simulace bude také zahrnovat různé agenty, jako jsou ryby, korály, řasy a další organismy, a bude zohledňovat jejich interakce s prostředím a s ostatními organismy. Korály budou mít různé vlastnosti, jako jsou rychlost růstu, potřeba živin a citlivost na faktory prostředí. Ryby budou mít také různé vlastnosti, jako jsou rychlost pohybu a potřeba potravy.

Cíl simulace

Cílem této simulace je zobrazit, jak se různé faktory prostředí a vlastnosti organismů odrážejí v růstu a vývoji korálového útesu v čase. Simulace bude sloužit jako nástroj pro zkoumání různých scénářů a pro testování různých strategií ochrany a udržení korálových útesů. Simulace může být také použita pro vzdělávací účely, aby studenti mohli lépe porozumět složitým ekosystémům a jak se různé faktory odrážejí v růstu a vývoji korálového útesu.

Nástroj

Simulace bude vytvořena v programu NetLogo.

Podrobný popis modelu

Model bude zahrnovat následující prvky:

Agenti: Korály, ryby, řasy a další organismy. Každý agent bude mít své vlastní vlastnosti, jako je rychlost růstu, potřeba živin a citlivost na faktory prostředí.

Prostředí: Klima, teplota vody, kyselost a množství živin v oceánu. Tyto faktory budou mít vliv na růst a vývoj agentů.

Interakce: Interakce mezi agenti a s prostředím budou zohledněny. Například, jak korály ovlivňují růst řas a jak ryby ovlivňují růst korálů.

Data pro simulaci v současné době získávám z různých studií, které poskytují informace o korálových útesech a faktorech, které ovlivňují jejich růst a vývoj. Snad bych měl v průběhu příštího týdne být schopný vytvořit základní verzi této simulace, a tak bych rád pokračoval v dalším sběru a analýze dat, které mohou pomoci při vylepšování a přizpůsobování simulace. Také bych rád začal přemýšlet o tom, jak nejlépe prezentovat výsledky simulace v rámci výzkumné zprávy.

Výsledky

Výsledky simulace nám umožní vizualizovat vývoj korálových útesů v čase, analyzovat vliv různých faktorů na jejich růst a vývoj a testovat různé strategie ochrany a zachování korálových útesů. Výsledky budou také porovnány s daty získanými z různých studií, aby se ověřila přesnost a platnost simulace.

Závěr

Závěr bude obsahovat zhodnocení, jak dobře simulace naplnila stanovené cíle, jaké byly hlavní výsledky a jaké další kroky by mohly být podniknuty pro další výzkum a vývoj v oblasti korálových útesů.

Simulant

Strv08 (talk) 21:50, 10 May 2023 (CET)

Trochu se obávám, že to nebude datově jednoduché. Zkuste si to rozpracovat dopodrobna. Tomáš (talk) 18:16, 12 May 2023 (CET)

Strv08. (talk) 23:01, 1 June 2023 (CET) Omlouvám se za prodlevu v komunikaci.

zde přikládám slibovanou simulaci Simulace: Vývoje ekosystému korálového útesu (NetLogo) Strv08. (talk) 08:52, 9 June 2023 (CET)
Přidávám ji tedy mezi vypracovaná témata LS 2022/2023 Strv08. (talk) 14:20, 12 June 2023 (CET)

[UPRAVENO] Simulace: Predikce vyzvednutí balíků z boxu zasilkovny během prázdnin (doručování e-obchodů)

Popis problému

O velkých svátcích, jako jsou Vánoce nebo Silvestr, doručí elektronické obchody téměř polovinu objednávek za celý rok. I s přihlédnutím k tomu, že po městě je poměrně dost rozvozových boxů, nepracují vždy s dostatečnou produktivitou a některé objednávky mohou být zrušeny, zpožděny nebo doručeny do jiného boxu. Proto má smysl vytvořit simulaci a analyzovat, jak box funguje při vysokém zatížení, a pokusit se tak zvýšit produktivitu práce.

Cíl simulace

Hlavní myšlenkou této práce je vytvořit simulaci práce boxu zasilkovny s přihlédnutím k vnějším faktorům, jako je čas doručení balíků nebo doba vyzvednutí. Tyto simulace mohou být užitečné pro návrh a optimalizaci systému doručování a vyzvedávání balíků v "Zásilkovně", a taky pomůže pochopit, zda je v určitých lokacích dostatek boxů, nebo bude nutné je rozšířit/přidat nové.

Metoda a model

Simulaci jsem se rozhodl implementovat jako agentní simulaci pomoci NetLogo.

Agenty:
-Zákazník: Představuje zákazníky, kteří si objednávají balíčky a vyzvedávají je z Zasilkovny.
-Kurýr: Představuje kurýry, kteří doručují balíčky do Zasilkovny.
-Box: Představuje Zasilkovnu, kde jsou uloženy balíčky.

Proměnné:
Počet zákazníků v simulaci.
Počet kurýrů v simulaci.
Počet balíků, které mají být doručeny v simulaci.
Kapacita balíku: Maximální počet balíků, které Zasilkovna muže uložit.
Čas doručení balíku: Čas, který trvá, než kurýr doručí balík do Zasilkovny.
Doba vyzvednutí balíku: Doba, za kterou si zákazník vyzvedne zásilku ze Zasilkovny.

Postup:
Zasilkovná je vytvořena uprostřed obrazovky. Podle zadaných údajů se na obrazovce náhodně vygeneruje požadovaný počet zákazníků a kurýrů. Balíčky budou vytvořeny na určeném místě a přiděleny kurýrům k doručení. Každý zákazník si jde vyzvednout svou zásilku do boxu Zasilkivny, pokud je box plný, zákazník si nemůže zásilku vyzvednout a musí čekat. Když si zákazník svou zásilku vyzvedne, opustí simulaci.

Simulace poběží po nastavenou dobu nebo do doručení a vyzvednutí všech balíků.

Simulant

Zubv00 (talk) 23:38, 10 May 2023 (CET)

Není mi moc jasné, jak by to mělo fungovat. Rozpracujte prosím. A ten "porodní box" je prosím co? Tomáš (talk) 18:18, 12 May 2023 (CET)
Upraveno Zubv00 (talk) 03:41, 15 May 2023 (CET)
Schváleno. Nezapomeňte opatřit reálná data. Tomáš (talk) 21:46, 20 May 2023 (CET)

[NOVÉ] Simulace: Predpoveď priebehu pandémie

Návrh simulácie

Ešte dnes sa spamätávame z COVID pandémie, ktorá sa udiala pred pár rokmi. Jednou z hlavných výziev pre Slovensko bolo nedostatok lôžok pre pacientov z vážnejším priebehom. Preto by som chcel navrhnúť model, kde sa bude skúmať optimálne množstvo lôžok pre pacientov. Do úvahy budem brať rôzne parametre ako inkubačný čas choroby, dĺžka choroby, populácia, rýchlosť prenosu, neliečená úmrtnosť, liečená úmrtnosť...

Zdroje:

 - [3]
 - [4]
 - [5]
 - [6]
 - [7]

Cieľ simulácie

Cieľ simulácie je poskytnúť optimalizáciu nemocničných lôžok pre Slovensko pri možnom výskyte novej pandémie podobnej COVID-19.

Metoda a model

Simulácia v programe Vensim

Simulant

Dana08 (talk) 15:38, 11 May 2023 (CET)

Varování pro začátek: už to tady bylo minulý semestr a vyšla z toho pěkná ptákovina s minimálním hodnocením. Hlavní trouble je, že ty parametry, které uvádíte, jsou závislé na tom, který tým hraje s kterým. Takhle když to zprůměrujete na jednu hromadu (tedy doslova převezmete ten průměr ze statistik), tak to nemá žádnou vypovídací schopnost a ta simulace vyjde přesně podle těch průměrů. Z hledika tohoto předmětu tam pak i bude chybět to odvození pravděpodobnostních rozdělení (nikoliv jen pravděpodobnost), které musí být udělané z nějaké delší časové řady (ze kterého budete pak generovat ty náhodné proměnné). Buďto to zkuste rozpracovat tak, že mé výše uvedené obavy rozptýlíte, nebo zkuste radši nějaké jiné téma. Oleg.Svatos (talk) 06:10, 12 May 2023 (CET)
Schváleno. Pozor na to, že tato simulace stojí a padá na důkladné analýze literatury a odvození vztahů na jejím základě - vše musí být zdokumentováné v zprávě k simulaci.Oleg.Svatos (talk)

[NOVÉ/UPRAVENO] Simulace: Simulace recyklace odpadu/nakládání s odpadem v ČR

Definice problému

Ačkoliv je Česká republika jednou z nejlepších, co se týče recyklace odpadu, odpad produkujeme neustále a zvažuje se poslední dobou zavedení zálohování plechovek či PET lahví, abychom pomohli systému s větší udržitelností a čistotou ohledně naší odpadové politiky. Každým rokem totiž vyprodukovaný odpad na hlavu v Česku stoupá. (https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/mnozstvi-odpadu-v-cesku-loni-vzrostlo-na-38-5-mil.tun-komunalniho-ubylo) Simulace by tak umožňovala zaměření na problém ohledně aktuální efektivity recyklace odpadu, mohla by se zaměřit na výhodnost zavedení zálohovacího systémů. Mezi proměnné bychom mohli zahrnout celkový objem vyprodukovaného odpadu, spotřeba plechovek a PET lahví, recyklační míra PET a plechovek, výrobní náklady a případné finanční faktory, kteér ovlivňují celý chod. Tyto proměnné by umožnily modelovat a analyzovat dopady zálohování PET lahví a plechovek na celkový odpadový systém v ČR.

Cíl simulace

Jak v ČR nakládáme s odpadem? A jak bychom s ním mohli nakládat do budoucna? To bych rád pomocí této simulace zjistil. Cílem by tedy bylo nasimulovat model nakládání s odpadem v ČR k také následnému rozhodnutí příslušných orgánů a organizací k zálohovacímu systému či nikoliv. K vydefinování konkrétních proměnných a údajů bych využil oficiální data od MŽP a dalších oficiálních zdrojů.

Zdroj dat

https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/mnozstvi-odpadu-v-cesku-loni-vzrostlo-na-38-5-mil.tun-komunalniho-ubylo https://www.mzp.cz/cz/odpady_podrubrika

Použítá metoda

Program Vensim

Simulant

Vacm09 (talk) 17:16, 11 May 2023 (CET)

Varování jako výše, ty sportovní statisky nejsou ideální pro odvozování náhodných proměnných. Co budou náhodné proměnné, které budete simulovat v čase? jak bude vypadat jejich vyhodnocení? Z hledika tohoto předmětu tam zatím nevidím to odvození pravděpodobnostních rozdělení (nikoliv jen pravděpodobnost), které musí být udělané z nějaké delší časové řady (ze kterého budete pak generovat ty náhodné proměnné). Buďto to zkuste rozpracovat tak, že mé výše uvedené obavy rozptýlíte, nebo zkuste radši nějaké jiné téma. Oleg.Svatos (talk) 06:16, 12 May 2023 (CET)
K upravenému tématu. Téma je OK, ale zadání je hodně vágní - uveďte základní proměnné, které budete simulovat a co přesně bude cílem simulace (pro koho by simulace byla určena a jaký problém by mu měla pomoct řešit)? Oleg.Svatos (talk) 07:12, 8 June 2023 (CET)
Schváleno Oleg.Svatos (talk) 15:45, 9 June 2023 (CET)

UPRAVENO: Simulace: Průběhu maratonu a ideálního počtu občerstvovacích stanic pro běžce

Cíl simulace

Tato simulace bude vytvořena na základě reálných dat výsledků maratonu v Londýně v roce 2021 a dat shromážděných ohledně průběhu hydratace běžců během závodu (doporučené dávky a vliv prostředí). Cílem této simulace je najít ideální počet občerstvovacích stanic při závodu maratonu v závislosti na různých podmínkách (teplota, typ občerstvení), aby docházelo, k co nejmenšímu počtu zhroucení závodníků.

Popis simulace

Agenti:

Běžec: věková kategorie, úroveň (na základě toho, jestli je členem klubu nebo ne), rychlost (na základě časů), energie, poloha na startu

Občerstvovací stanice: počet litrů vody, počet litrů sportovního nápoje

Start/cíl:poloha

Prostředí: teplota vzduchu

Nejprve bude vytvořena dráha, po které se budou agenti pohybovat. Poté běžci, jejich vlastnosti (věk, úroveň, rychlost) importovány skrze csv extension, protože můj zdroj dat obsahuje cca 40 000 záznamů očekávám snížení počtu běžců pro simulaci při zachování statistického rozdělení na základě daného zdroje dat, pokud by to bylo příliš náročný počet pro simulaci. Energie běžců bude generována log-normal rozdělením s tím, že většina bude mít plnou hodnotu na začátku závodu. Občerstvovací stanice budou generovány na několika místech na trati s určitým počtem občerstvení (tyhle parametry se budou měnit v několika bězích simulace s cílem najít nejefektivnější řešení.)

Poté se budou běžci na základě své rychlosti pohybovat směrem k cíli, přitom se jim v závislosti na věku, úrovni, teplotě vzduchu snižovat energie. Ta bude moci být dodána v občerstvovacích stanicích, čímž se zase bude snižovat zásoba vody a sportovních nápojů ve stanicích. To jak bude energie u různých typů závodníků klesat bude dáno dle zdrojů níže a jejich interpretace pro tento zjednodušený model.

Pokud běžec dosáhne 0 energie, skončí v závodě. Cílem bude projít simulaci několikrát, tak aby bylo nalezeno optimální počet a kapacitu stanic pro 3 typy počasí (10°C, 20°C, 30°C), tak aby došlo k dokončení alespoň 95 % závodníků (pro srovnání v mém zdroji dat nedokončilo 14 %).

Zdroje dat

Výsledky běžců: [8] Jedná se o data amatérských závodníků z maratonu v Londýně v roce 2021, obsahuje cca 41k záznamů.

Úbytek energie: [9] [10] [11] [12] [13] [14]

Nástroj

Simulace bude vytvořena v programu NetLogo.

Simulant

Holj13 (talk) 19:49, 11 May 2023 (CET)

Myšlenka by asi šla, ale prosím rozpracovat. Tomáš (talk) 18:20, 12 May 2023 (CET)

UPRAVENO: Holj13 (talk) 19:18, 18 May 2023 (CET)

Schváleno Tomáš (talk) 22:12, 20 May 2023 (CET)

Simulace: Vydavatelství slovníků

"Něco lingvistického."

Návrh simulovaného

Bude simulována firma, která se zabývá tvorbou a prodejem překladových slovníků, kde na 1 straně je čeština. Postupně buduje svoje portfolio produktů na základě toho, jak rychle zpracovává slovníková hesla pro vydání potřebné velikosti slovníku, a na základě poptávky ovlivněné geopolitickými událostmi vydává nová vydání. Jejím cílem je mít konsistentní zpracování všech předem vytyčených jazyků s pomocí počítačových technologií, a zacelit tak všechny díry na trhu českých překladových slovníků, jejichž zpracování nebylo v minulých režimech možné z politických či technických důvodů. Noví zaměstnanci (zvyšující rychlost zpracování hesel) jsou z důvodu stability týmového prostředí nabíráni jen v případě zvýšené poptávky. Simulace je inspirována příhodným vydáním ukrajinského slovníčku od firmy Lingea z pekuliárního roku 2022.

Data budou získána či spíše odvozena z výročních zpráv Lingea s.r.o. v Obchodním rejstříku, nebot používají zkrácený rozsah a nemají povinnost ověření auditorem.

Je možná obměna tohoto tématu na vydavetelství map, kde místo jazyků jsou regiony a místo velikostí jsou měřítka. Mapy se však musí aktualizovat pravidelně, jinak poptávka strmě klesá. Vzhledem ke kvalitě svobodných dat OpenStreetMap a dostupnosti GPS navigace je však toto téma poněkud přežité.

Cíl simulace

Prověřit dlouhodobou (20+ let) rentabilitu a ziskovost v obnoveném volnotržním prostředí, obzvláště v pozdních fázích, kdy slovníky většiny jazyků budou zpracovány do velké velikosti (100000+ hesel).

Použitá metoda a prostředí

 • Metoda: Monte Carlo. 20 až 50 kroků po 1 roce, počínaje rokem 2001.
 • Prostředí: M$ Excel 2021, v případě "technických" problémů LibreOffice Calc.

Formulování a zpracování tématu je inspirováno soutěžními zadáními z FMWC.

Náhodné proměnné a zdroje dat

Náhodné proměnné budou:

Pro každý jazyk:

 • faktor poptávky
 • síla poptávky
 • zpracováno slov

Pro celou simulaci:

 • je válka
 • jazyk země napadené
 • jazyk země agresivní
 • vzrůst fixních nákladů vydání
 • vzrůst variabilních nákladů vydání
 • nový licencant databáze
 • různé simulované kostky z Dračího doupěte pro podpůrné skutečnosti

Data pro odvození pravděpodobnostního rozdělení a parametrů:

 • poptávka po slovnících bude odvozena z výročních zpráv Lingea s.r.o. (normální)
 • tempo zpracování slov bude odvozeno z průměrné rychlosti psaní (normální)
 • četnost válek bude odvozena na základě historie, s ohledem na NATO (rovnoměrné)
 • náklady vydání budou indexovány (lognormální)

Alternativní témata v případě zamítnutí nebo implementačních problémů

Tato témata nejsou tak moc konceptuálně promyšlená.

 • Bitva na ortogonální mřížce ve stylu asynchronních šógi - Volně navazuje na semestrální práci z Webových Technologií, cílem je implementovat AI, odhalit nevyvážené figurky a popsat dynamiku bitvy. Multiagentní simulace v NetLogo s přesahem do teorie her.
 • Stavba Babylonské věže - Dělníci na stavbě se snaží "domluvit", aby zkoordinovali stavbu včetně dodávek stavebního materiálu, ale někdy něco popletou. Multiagentní simulace v NetLogo.
 • Evoluce jazyka - Náhodné řetězcové operace (fonetické změny) nad jednotlivými slovy ze seznamu. Cílem je extrapolací vývoje přirozeného jazyka vytvořit umělý jazyk. Odvozenina Monte Carlo v Excelu.

Simulant

Getj00 (talk) 19:53, 11 May 2023 (CET)

Schváleno. Pozor na to, že zadání už nejde v průběhu měnit. Co by šlo v připadě komplikací změnit, je implementační prostřed - Vensim by byl pro tohle zadání taky použitelný. Oleg.Svatos (talk) 06:43, 12 May 2023 (CET)

(Upravené) Simulácia opustenia lietadla v prípade nehody

Návrh simulácie

V prípade nehody lietadla je vždy dôležité dostať pasažierov čo najrýchlejšie z lietadla. Je to jedna z kritických vecí pri vytváraní nového lietadla. V simulácií budem pracovať s reálnymi modelmi lietadiel. Využijem 2 druhy lietadiel, jeden druh, ktorý má iba jednu stredovú uličku a jeden druh, ktorý má dve stredové uličky. V lietadlách sa bude meniť počet miest, rozloženie miest, počet únikových východov a taktiež pre každý model je určený iný počet posádky, takže aj tento parameter sa bude meniť, minimum však bude musieť byť vždy zachované.

V lietadle po nehode môže vzniknúť požiar, môže sa začať šíriť dym, prípadne kombinácia obidvoch faktorov. Pri vzniku požiaru a šírení dymu budú niektoré únikové východy zablokované a pasažieri budú musieť nájsť iný.

V simulácií budem pracovať s pasažiermi, letuškami a pilotmi, ktorý budú mať vlastnosti ako rýchlosť chôdze, vek, rýchlosť rozhodovania a rýchlosť rozopínania bezpečnostného pásu. Zároveň niektorý pasažieri budú chcieť pomôcť deťom a starším pasažierom, čím budú celý proces spomaľovať. Letušky môžu opustiť lietadlo až po evakuácií všetkých pasažierov a piloti môžu opustiť lietadlo až ako úplne poslední.

Cieľ simulácie

Nájsť optimálne chovanie pasažierov spolu s počtom pasažierov a počtom únikových východov z lietadla.

Nástroj

Simulácia pomocou programu NetLogo

Simulant

Blat09 (talk) 21:44, 11 May 2023 (CET)

Téma se mi líbí, přesto bych ho chtěl trochu rozpracovat. Doporučuju omezit se na několik málo typů reálných letadel (možná klidně i jen na jeden, bude-li to pak dostatečně podrobné) a vymyslet konkrétní parametry. Ale jinak by to mohlo mít fajn. Tomáš (talk) 18:29, 12 May 2023 (CET)
Upravené (22.5.2023)
Čekal jsem, že napíšete konkrétní typy, aby bylo vidět, že jste si dělal nějakou rešerši. No ale budiž. Schváleno. Tomáš (talk) 18:24, 2 June 2023 (CET)

Simulace: Vliv stárnutí populace na důchodový systém v ČR

Obsah simulace

Simulace vývoje stárnutí populace v ČR v průběhu 50 let, vlivu tohoto vývoje na výši důchodů a výdaje na důchody v rámci státního důchodového systému.

Cíl simulace

Cílem je získat přehled o vlivu stárnutí populace na důchodový systém v ČR v průběhu 50 let a identifikovat možné problémy, které by mohly v budoucnu vzniknout.

Použitá metoda a prostředí

Systémová dynamika v programu Vensim.

Agenti a jejich parametry:

1) Populace s parametry: věk, pohlaví a stav zaměstnanosti (pracující, nezaměstnaný, důchodce) a průměrná výše mzdy,

2) Zaměstnavatelé s parametry: počet zaměstnanců, průměrná mzda,

3) Státní správa s parametry: výše sazeb sociálního pojištění, výdaje na důchody,

4) Penzijní fondy s parametry: typ penzijního fondu (státní, soukromý), výdaje na důchody.

Zdroje

Český statistický úřad

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Asociace penzijních fondů ČR

Simulant

hoam01 (talk) 17:35, 14 May 2023 (CET)

Schváleno. Poměrně komplexní a opravdu dynamický systém, jehož analýzu je třeba dobře zdokumentovat ve zprávě k simulaci - pozor na to, aby simulace dávala rozumné výsledky. Oleg.Svatos (talk) 07:31, 15 May 2023 (CET)

Simulace: Růst populace východní Asie & Pacifiku za určité období (původní návrh)

Cíl simulace

Vývoj populace v dané oblasti a určéní faktorů, které vývoj populace nejvíce ovlivňují

Použitá metoda a prostředí

Systémová dynamika v programu Vensim.

Data budou vycházet z The World Bank

Prametry: 1) Současná populace, 2) Narození, 3) Úmrtnost, 4) Migrace

Simulant

hoam01 (talk) 15:02, 12 May 2023 (CET)

Obávám se, že tohle asi nestačí. Prosím rozpracovat. A to tedy radikálně. Tomáš (talk) 18:35, 12 May 2023 (CET)

Simulácia: šírenie lesného požiaru

Problém

Lesné požiare sú závažným problémom v mnohých regiónoch po celom svete, spôsobujú ničenie biotopov, stratu biodiverzity a ohrozujú ľudské životy a majetok

Cieľ simulácie

Cieľom tejto simulácie je preskúmať, ako rôzne faktory, ako je rýchlosť vetra, vlhkosť a hustota vegetácie, ovplyvňujú šírenie lesných požiarov.

Popis simulácie

Simulácia by sa uskutočnila na mriežke predstavujúcej zalesnenú oblasť. Mriežka by bola zaplnená stromami v rôznej hustote zalesnenia. Simulácia by simulovala šírenie požiaru od počiatočného bodu vznietenia pomocou modelu šírenia požiaru založeného na rýchlosti vetra, vlhkosti vzduchu, hustoty zalesnenia a prekážok ako napríklad skaly/rieka.

Interakcia so simuláciou

Používatelia by mohli upraviť rýchlosť vetra, vlhkosť vzduchu aby zistili, ako ovplyvňujú šírenie požiaru. Výsledkom simulácie by boli metriky poškodenej plochy požiarom v závislosti na spomínaných faktoroch.

Použitá metoda a prostředí

Multiagentní simulace v NetLogo.

Simulant

AdamKlima (talk) 20:10, 12 May 2023 (CET)

Opatřete a odzdrojujte reálné parametry. Schváleno. Tomáš (talk) 01:47, 21 May 2023 (CET)

Simulace: Doprava na semaforové křižovatce a kruhové křižovatce

Návrh simulovaného

Vytvoření simulace kruhové křižovatky u Jesenice 49°57'39.9"N 14°31'31.1"E a simulace semaforové křižovatky, která by na stejném místě mohla být. V ranní špičce mezi 6:00 a 9:00 se stává že se tvoří dlouhé fronty na vjezdu z jihu v průměru 50 aut. Do křižovatky přijíždí do jednotlivých vjezdů a z nich vyjíždí každou minutu podle teto tabulky:

Vjezdy a výjezdy
Vjezd Vjezd aut Výjezd Sever Výjezd Západ Výjezd Jih Výjezd Východ
Sever 5 0 1 3 1
Západ 10 6 0 1 3
Jih 23 16 1 0 6
Východ 5 2 1 2 0

Cíl simulace

Cílem práce je zjistit zda změna na semaforovou křižovatku by zmenšila frontu aut přijíždějící z jihu podobně jako v této zvýrazněno v této práci Efficiency of Roundabouts as Compared to Traffic Light Controlled Intersections in Urban Road Networks kde jsou semaforové křižovatky více efektivní než kruhové křížovatky. Viz graf:Graf kriz.PNG

Použitá metoda a prostředí

Multiagentní simulace v NetLogo.

Simulant

Lamj00 (talk) 12:35, 13 May 2023 (CET)

Dopravních simulací jsme už měli řadu a nemám s tím problém, ale laťka je jimi nastavena poměrně vysoko. Cílem nemůže být vytvoření simulace, simulace je pouhý nástroj. Cílem musí být řešení nějaké hypotézy, nějaký výzkumný úkol. Tomáš (talk) 23:05, 20 May 2023 (CET)
Upravil jsem zadaní prosím o přehodnocení. Lamj00 (talk) 16:43, 22 May 2023 (CET)
Ten článek je poměrně propracovaný. V jeho potvrzování nevidím příliš hodnoty. Co bude výstupem? Konstatování, že to mají dobře? Problém je to dobrý, ale zkuste jej prosím modifikovat na něco komplexnějšího. Nebo si prostě vemte reálnou křižovatku, zjistěte si provoz a zkuste namodelovat, jak by fungovala při transformaci na kruhový objezd. Tomáš (talk) 09:52, 25 May 2023 (CET)
Návrh zeditován podle připomínek. Lamj00 (talk) 10:55, 26 May 2023 (CET)
Schváleno Tomáš (talk) 18:16, 2 June 2023 (CET)