Hlavní strana

From Simulace.info
Revision as of 00:04, 7 October 2012 by Tomáš (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Tento web je určen především studentům předmětů 4IT495 (Simulace systémů) a 4IT496 (Simulations of Systems) na Fakultě informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické a shromažďuje studijní podklady, učební texty a práce studentů. Vítáni jsou ale všichni, kteří se o problematiku simulací, agentních modelů a jejich vývoje, diskrétních simulací, optimalizace procesů, systémové dynamiky, kvantitativních metod, teorie her a souvisejících témat zajímají. Jde o interdisciplinární předmět zahrnující znalosti z řady oblastí jako jsou ekonomie, statistika, programování, modelování, ad. Pokud nejste z VŠE, ale k těmto tématům máte co říci a chcete na tento web nějak přispět, jste vítáni.

V minulých semestrech jsme měli fórum pro studenty tohoto kurzu. Můžete jej použít jako dodatečný zdroj informací.

Doporučujeme začít článkem Jak rychle začít, kde jsou popsána základní pravidla.

Učební texty

Učební texty k tématům probíraným na tomto předmětu, které jednak budou výsledkem Vaší práce a jednak studijním zdrojem pro ostatní.

Simulace

Výsledné simulace odevzdávané v rámci tohoto předmětu. Budiž inspirací pro ostatní.

Řešení problémů

Skladiště častých problémů a dotazů (zejm. ale nikoliv výhradně technických) a jejich řešení.

Další sekce, články a kapitoly budou přibývat (např. odkazy na relevantní literaturu). Máte-li dobrý nápad, neváhejte jej bez ptaní přidat.