Search results

Jump to: navigation, search
 • **[[Queueing theory/cs|Teorie front]] *[[Game theory/cs|Teorie her]]
  4 KB (570 words) - 18:23, 24 April 2022
 • ...ptimalizace procesů, systémové dynamiky, kvantitativních metod, teorie her a souvisejících témat zajímají. Jde o interdisciplinární předmět z
  2 KB (292 words) - 23:04, 6 October 2012
 • Jedním ze základních úkolů [[Game theory/cs|teorie her]] je popsání optimálních strategií jednotlivých hráčů, respektive ...dě zůstane stejná.''<ref name=dlouhy>Dlouhý, Martin. ''Úvod do teorie her.'' 2., přepracované vydání Praha: Oeconomica, 2009, 119 s. ISBN 978-80-
  17 KB (2,799 words) - 22:43, 20 June 2012
 • ...ení opakovaných her je nezbytné osvojit si znalosti [[One-shot game/cs |her jednorázových (statických)]].
  30 KB (5,438 words) - 23:59, 20 June 2012
 • <math>i</math> chooses her action <math>a_j</math> as specified by <math>a</math>, whereas player <mat ...f ) of second player. <ref name="DLOUHY">[DLOUHÝ, Martin. Úvod do teorie her. 2., přeprac. vyd. Praha: Oeconomica, 2009, 119 s. ISBN 978-80-245-1609-7.
  16 KB (2,717 words) - 18:30, 25 January 2013
 • ...jaký model. V zásadě můžete pouze ověřit, zda jeden model (z teorie her) dává srovnatelné výsledky jako jiný model (simulace). ...vyjádřil. Měl jsem na mysli - jak píšete - ověřit, jestli je teorie her stejně použitelná jako konkrétně navržená simulace. A jelikož nemá
  15 KB (2,839 words) - 09:51, 12 June 2013
 • ...erate) nebo zradit (defect). Vězňovo dilema v rámci zařazení v teorii her označujeme, kromě [[hra s nenulovým součtem|hry s nenulovým součtem]] ...m Floodem, kteří pracovali na výzkumu v oblasti [[Game theory/cs|teorie her]] ve společnosti RAND, někdy kolem roku 1950. “Vězňovo dilema” bylo
  24 KB (4,310 words) - 17:55, 2 April 2014
 • ...ve game''), je jeden z nejznámějších modelů z [[Game_theory/cs|Teorie her]]. Jedná se o konflikt simulující strategickou anti-koordinační hru. ...n. Hra na jestřába a holubičku je matematicky ekvivalentní (a v teorii her často synonymická) hra ke hře na kuře. Jako model zvířecího konflikt
  20 KB (3,547 words) - 20:14, 16 June 2013
 • ...for aplayer against s∗. But unless that player herself also plays s∗, her opponent would not cooperate. Thus SPE requires both players touse s∗. <ref name="hyskova">Hyšková, Magdalena (2011). Přednášky - Teorie her 6. Opakované hry. FD ČVÚT v Praze.</ref>
  16 KB (2,643 words) - 23:14, 31 January 2014
 • ...er]], které na sebe volně navazují. Hráči dle výsledku předchozích her rozhodují o svých následujících tazích a snaží se dosáhnout požad ...2.přepracované vydání.">DLOUHÝ, Martin; FIALA, Petr. Úvod do teorie her. 2.přepracované vydání. Vysoká škola ekonomická v Praze : Nakladatel
  11 KB (2,133 words) - 21:19, 18 June 2014
 • ...ně vysvětlen jeho význam a možnosti použití pro analýzu a řešení her. Kapitola se skládá z obsahu trojího typu odlišeného barvou. ...trategií]] bude první část věnována podřízenému konstruktu teorie her - [[#Přesvědčení hráče|hráčově přesvědčení]].</div>
  25 KB (4,199 words) - 22:57, 18 June 2014
 • ...rve, v jakém případě může být normální forma užitečná v teorii her a v běžném životě na každodenní situaci. ...her. Právě jsme popsali jednu z nejčastěji používaných modelových her - souboj pohlaví.
  18 KB (3,328 words) - 22:33, 18 June 2014
 • ...find the best strategies for specific parties of the conflict.<ref>Teorie her. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimed ...a formal theory of rational decision-making); In: Soudobá sociologie II (Teorie sociálního jednání a sociální struktury). 1 vyd. 2008, Praha: Karolin
  23 KB (3,897 words) - 19:46, 25 January 2015
 • Akcí je právě jedno rozhodnutí. U statických her se rozhoduje zda je výhodnější provést to, či ono, což je samo o sob ...tejná metoda hledání nejlepších reakcí jako v případě statických her s tím rozdílem, že se neporovnávají akce, nýbrž strategie. <ref name
  11 KB (2,040 words) - 10:55, 15 June 2015
 • ...této kapitoly se předpokládá znalost základů [[Game theory/cs|teorie her]]. Je vhodné si proto nejdříve přečíst předchozí kapitoly, jako [[O ...více než dva hráči, nebo skupiny hráčů. Hodně případů z teorie her lze snadno změnit z hry pro pouze dva hráče na hru více hráčů pouze
  17 KB (3,179 words) - 18:09, 12 June 2016
 • ...]], kterými se hráči řídí v rámci [[Repeated_games/cs |opakovaných her]]. Meta-strategie se z pravidla uvažují u opakovaného [[Prisoner's_dilem ...u v úvahu u ''nekonečně opakovaných her'' a u ''konečně opakovaných her s neznámým koncem''. Hráči také znají předchozí kroky spoluhráče
  7 KB (1,292 words) - 22:58, 5 June 2019
 • '''Kooperativní hra''', spadající do oblasti [[Game theory/cs|teorie her]] označuje takovou hru, ve které mají hráči možnost vzájemné kooper ...ebního textu je ideální seznámit se s tématy [[Game theory/cs|teorie her]], [[Nash equilibrium/cs|Nashovy rovnováhy]] případně [[One-shot games/
  48 KB (8,447 words) - 22:57, 12 June 2016
 • ...ého problému z [http://www.simulace.info/index.php/Game_theory/cs Teorie her], ze dvou na n-hráčů umožňuje jeho aplikaci pro modelování většíh
  15 KB (2,690 words) - 13:29, 9 June 2017
 • ...agent spadá pod společný okruh umělé inteligence, ekonomiky i teorie her. Agenty lze dělit do kategorií podle různých charakteristik. Mohou se d
  14 KB (2,398 words) - 22:59, 14 June 2018
 • Pod pojmem Bitva pohlaví se v [[Game_theory/cs|teorii her]] označuje typ konfliktu dvou hráčů, kde existuje více dvojic rovnová ...další den nákupy a takto dokola. Na rozdíl od klasických opakovaných her zde nemá ani jeden z hráčů iniciativu podvádět změnou své preferenc
  15 KB (2,621 words) - 20:06, 11 June 2019

View (previous 20 | next 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)